User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף
כדי לצפות במסכים באופן מיטבי, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
תואר ראשון - לשנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר 2022) 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני (מלבד פסיכולוגיה) לשנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר 2022) 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני - לשנת הלימודים תשפ"ב (פברואר 2022) 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית – מועד פברואר 2022 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד מאי 2022 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
הסבת אקדמאיים לתואר ראשון בסיעוד - לשנת הלימודים תשפ"ג - סמסטר אביב (פברואר 2023) 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה