User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף
כדי לצפות במסכים באופן מיטבי, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
תואר ראשון - לשנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר 2022) 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני במערכות מידע לשנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר 2022) 350.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני (מלבד פסיכולוגיה) לשנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר 2022) 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד אוקטובר 2022 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד מאי 2023 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה לעתיד לחברה הערבית - מועד דצמבר 2022 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סמסטר אביב (פברואר 2023) שנת הלימודים תשפ"ג - הסבת אקדמאיים לתואר ראשון בסיעוד 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה