כדי לצפות במסכים באופן מיטבי, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
תואר ראשון - לשנת הלימודים תשפ"ב (אוקטובר 2021) 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני (מלבד פסיכולוגיה) לשנת הלימודים תשפ"ב (אוקטובר 2021) 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד נובמבר 2021 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד יוני 2021 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה לעתיד לחברה הערבית - מועד דצמבר 2021 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה