User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף
כדי לצפות במסכים באופן מיטבי, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
תואר ראשון - לשנת הלימודים תשפ"ד (אוקטובר 2023) 490.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני (מלבד פסיכולוגיה) לשנת הלימודים תשפ"ד (אוקטובר 2023) 490.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
תואר שני - (רק פסיכולוגיה) לשנת הלימודים תשפ"ד (אוקטובר 2023) 490.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סמסטר אביב (פברואר 2023) - שנת הלימודים תשפ"ג - תואר שני במדעי המחשב 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד מאי 2023 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה לעתיד לחברה הערבית - מועד אוקטובר 2023 490.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
סמסטר אביב (פברואר 2023) שנת הלימודים תשפ"ג - הסבת אקדמאיים לתואר ראשון בסיעוד 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה