כדי לצפות במסכים באופן מיטבי, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה מעבר לטופס
תואר ראשון - לשנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021) 460.00  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר שני - לשנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021) 460.00  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד פברואר 2021 460.00  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד יוני 2021 460.00  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מכינה לעתיד לחברה הערבית - מועד דצמבר 2020 460.00  עברית  מעבר לטופס הרשמה