כדי לצפות במסכים באופן מיטבי, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
תואר שני - לשנת הלימודים תשפ"ב (פברואר 2022) 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית – מועד פברואר 2022 455.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה