דילוג עד נקודת תוכן דף
  • בדיקת ציון התאמה (סכם) המכללה האקדמית תל-אביב יפו
  • 16/11/2018 13:19
הנחיות להקלדת ציוני הבגרות:
  • הקלד את ציוני הבגרות רק בתנאי שברשותך אישור זכאות לבגרות מאושרת ע"י משרד החינוך.
  • לתשומת לבך - יש להקליד אך ורק את ציוני הבגרות החיצוניים. כלומר, את הציונים המופיעים בעמוד הימני בלבד של תעודת הבגרות.
  • לתשומת לבך - דף חישוב זה הינו כלי עזר עבורך. הממוצע הקובע לאקדמית הינו אך ורק הממוצע המחושב במרכז ייעוץ ורישום של האקדמית.
  • תנאים להגשת המועמדות לתואר ראשון
נא לסמן V אם הבגרות אקסטרנית

יש להזין ציונים

ציוני בגרות
מקצועות חובה יח' לימוד ציון סופי
מקצועות בחירה עם בונוס
מקצועות בחירה ללא בונוס

    

טל"ח