הנחיות לחישוב ממוצע הבגרות וציון משולב:

  • הקלד את ציוני הבגרות רק בתנאי שברשותך אישור זכאות לבגרות מאושר על ידי משרד החינוך.
  • לתשומת לבך - יש להקליד אך ורק את ציוני הבגרות החיצוניים. כלומר, את הציונים המופיעים בעמוד הימני בלבד של תעודת הבגרות.
  • לתשומת לבך - דף חישוב זה הינו כלי עזר עבורך. ממוצע הבגרות והציון המשולב הקובעים לאקדמית הינם אך ורק ממוצע הבגרות והציון המשולב המחושבים במרכז ייעוץ ורישום של האקדמית.
  • תנאים להגשת המועמדות לתואר ראשון (opens in a new tab)

יש להזין ציונים


    


(ציון פסיכומטרי כללי/ריאלי הגבוה מבין השניים תקף לחישוב הציון המשולב)
טל"ח