הנחיות להקלדת ציוני הבגרות:
  • הקלד את ציוני הבגרות רק בתנאי שברשותך אישור זכאות לבגרות מאושרת ע"י משרד החינוך.
  • לתשומת לבך - יש להקליד אך ורק את ציוני הבגרות החיצוניים. כלומר, את הציונים המופיעים בעמוד הימני בלבד של תעודת הבגרות.
  • לתשומת לבך - דף חישוב זה הינו כלי עזר עבורך. הממוצע הקובע לאקדמית הינו אך ורק הממוצע המחושב במרכז ייעוץ ורישום של האקדמית.
  • תנאים להגשת המועמדות לתואר ראשון

יש להזין ציונים

ציוני בגרות
מקצועות חובה יח' לימוד ציון סופי
מקצועות בחירה עם בונוס
מקצועות בחירה ללא בונוס

    

טל"ח