דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 30/04/2017 09:52
תמונת רקע במסך הכניסה

שם המשתמש באנגלית המשמש אותך גם למערכות האחרות ואת הסיסמה אותה קיבלת מאקדמית תל-אביב יפו

קוד משתמש: מספר תעודת זהות
סיסמא: 4 ספרות ראשונות של תאריך הלידה