דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 19/09/2019 22:28
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמכללה האקדמית תל-אביב יפו

לתשומת לבך!!! - אם כבר קיבלת הודעה עם קוד משתמש כסטודנט, עליך להכנס דרך: אתר המכללה, סטודנטים, מידענט, כניסה למערכת מידענט.
שם משתמש: מספר תעודת זהות
סיסמא: 4 ספרות ראשונות של תאריך הלידה