User Image 2

בחירת טופס הרשמה

דילוג עד נקודת תוכן דף
כדי לצפות במסכים באופן מיטבי, מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי טיפול והרשמה שפה קובץ מעבר לטופס
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד אוקטובר 2022 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית - מועד מאי 2023 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה
מכינה לעתיד לחברה הערבית - מועד דצמבר 2022 465.00  עברית    מעבר לטופס הרשמה