פרטים אישיים תוכניות לימודים מבוקשות פירוט השכלה תשלום הודעת סיום
* שדה חובה

הטופס מיועד למועמדים ולמועמדות והוא נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge
אין להשתמש בכפתור או בחץ החזרה של הדפדפן כדי לחזור לשלב הקודם של ההרשמה, אלא בכפתור "חזרה לשלב הקודם" שבתחתית המסך

הצהרה

הנני מצהיר שהפרטים שמילאתי בטופס זה הם הפרטים המלאים, המדוייקים והנכונים.
הריני לאשר כי קראתי, הבנתי והסכמתי להנחיות הרישום שבקישור זה.
לצפיה בהנחיות נא ללחוץ כאן

פרטים אישיים

חובה לציין מספר הכולל ספרת ביקורת. המספר צריך להיות בן 9 ספרות
יש למלא שם משפחה כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא שם פרטי כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא במבנה הבא: 31/12/1995
יש למלא במבנה הבא: 31/12/2013
       

פרטי התקשרות

הצעת מלגות

האקדמית מציעה מלגות המוענקות על ידי גופים חיצוניים ממשלתיים ופרטיים לאוכלוסיות מוגדרות. במידה והנך נמנה עם אוכלוסיה מאלה המפורטות להלן וברצונך להכלל בין מי שזכאותם לקבלת מלגות כאמור תיבדק על ידי המכללה, נא ציין אם אתה משתייך לאחת או יותר מהאוכלוסיות הבאות: