דילוג עד נקודת תוכן דף

טופס לא פעיל

הרישום לסמסטר אביב (פברואר 2023) - שנת הלימודים תשפ"ג - תואר שני במדעי המחשב סגור . למידע אודות רישום לשנת הלימודים הבאה, ניתן לפנות למנהל רישום וקבלה.