הרישום למכינה לעתיד לחברה הערבית - מועד אוקטובר 2023 סגור . למידע אודות רישום לשנת הלימודים הבאה, ניתן לפנות למנהל רישום וקבלה.