User Image 2

טופס הרשמה - מכינה לעתיד לחברה הערבית - מועד אוקטובר 2023 - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים תוכניות לימודים מבוקשות פירוט השכלה פרטים דמוגרפים תשלום הודעת סיום
כל השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה


מומלץ לבצע את הרישום באמצעות דפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge
אין להשתמש בכפתור או בחץ החזרה של הדפדפן כדי לחזור לשלב הקודם של ההרשמה, אלא בכפתור "חזרה לשלב הקודם" שבתחתית המסך

הצהרה

הנני מצהיר שהפרטים שמילאתי בטופס זה הם הפרטים המלאים, המדוייקים והנכונים.
הריני לאשר כי קראתי, הבנתי והסכמתי להנחיות הרישום שבקישור זה.
לצפיה בהנחיות נא ללחוץ כאן

פרטים אישיים

חובה לציין מספר הכולל ספרת ביקורת. המספר צריך להיות בן 9 ספרות
יש למלא שם משפחה כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא שם פרטי כפי שרשום בתעודת הזהות
יש למלא במבנה הבא: 31/12/1981
מגדר *        

פרטי התקשרות