User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר אבו ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבו-רקייה ריאד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אביב יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אבידר גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אביצור חמיאל רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אבני נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אגאי נירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אדוט רם יהושע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אדלר אירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אהוניסקה אסא יאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אוחיון שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אופנהימר סברינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אור נוי שני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אורגלר שוב מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אורם מתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' איגרא ליבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר איזנברג עומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר איזנשטיין אמיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר איילון אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אילן שניר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר איתן יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלאלוף אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אלוביץ איה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אליינוב סרגיי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אללוף אבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
אלקינס יונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אלקנה אודליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אמסל חיים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אספיר טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אקסלרד חדוה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אקרמן יהושע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ארבל חמוטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ארז יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' אריאלי עפר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' אריאן שלומית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארן גואקיל הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ארצי איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אשכנזי נוה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר אשכנזי צחי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר אשל ברוך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות