User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר כאליפא רחל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר כהן אביעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר כהן אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר כהן איתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר כהן אלדד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר כהן בועז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר כהן יפעת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר כהן מתן יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' כהן עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר כהן עמרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' כהן רינת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר כהן שראל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' כהן שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
כהן גנור אסתר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר כהן הוכמן הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' כהן-בן-סימון דלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' כהני דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
כהן-נוימן אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר כורם נעמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' כליף קרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר כץ שלמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' כצמן סופיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר כתב הרץ שירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות