רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ד

שם מרצה
חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר לב-ארי מרגלית דלית
גב' לוי מרקוביץ טל מלכה
ד"ר לוי ניסנבוים אורלב