דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 10:39

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' לאלו אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' לב אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לב רפאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לב-ארי מרגלית דלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לוי בנימין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר לוי דויד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' לוי דני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' לוי טל מלכה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר לוי יוסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לוי סיגל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר לוי שגיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לוין בוריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לונטל אור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' לוריא אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר לזר אופיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ליבוביץ אסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ליבנה עדית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ליבר עמיאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לייבה משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ליכט פטרן רוברט חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' למפרט חן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לן ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר לנדסהוט גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות