דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 09:33

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר מדלר-לירז חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מובשוביץ דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מונר עופר נח חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מועלם רוני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מופקדי טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מוקד זהבה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מורג-פינטו תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מורן לשם סתיו חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מורנו עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מזור אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מזור רועי דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' מזורסקי דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מחול עמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' מידני אסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מילין אבירם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מינדל אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מלמד נטע אנטה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מלמד צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מלצמן מירב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מנדל לירן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מקדוויט שי דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרגלית דרור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מרינוב עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרמי אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרקו דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרקו ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' משקוביץ' מיכאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות