דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 16/06/2019 17:31

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר מדלר-לירז חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מדר אביב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מדר דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מובשוביץ דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מונר עופר נח חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מועלם רוני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מופקדי טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מוקד זהבה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מור שירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מזור אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מזור רועי דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' מזורסקי דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מחול עמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' מידני אסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מילין אבירם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מינדל אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מכון מפרשים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מלמד נטע אנטה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מלמד צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מלמוד נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מלצמן מירב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מנדל לירן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מקדוויט שי דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרגלית דרור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרימוביץ כרמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מרינוב עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרמי אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרקו דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרקו ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' משקוביץ' מיכאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות