User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' מאור ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מאירי רונן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מאירסון יוסי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מאמיה משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מגל ירון יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' מדלר לירז חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מויאל דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' מונטרסקו דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מונר עופר נח חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מועלם רוני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מוקד זהבה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מורג-פינטו תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מורנו עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מזור אברהם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' מידני אסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מיטלמן קירשנפלד רינתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מילין אבירם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מלכוב בר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מלמד נטע אנטה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מלמד צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מסר רות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מצנר חרותי יפעת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מקדוויט שי דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרגלית גד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרגלית דרור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרימוביץ כרמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' מרינוב עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר מרמי אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר מרקו ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' משקוביץ' מיכאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות