רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר סברין רום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סגל אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סגל הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סגל זף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
סגל- בן עמי אביגיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סולאמי משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סומק רוני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סומקין סרגיי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סוננברג ניר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סטוקלין ילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סטשינסקי סטסי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סילבנברג קלאודיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סילברמן רן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סלומון טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סנג מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סעאבנה ראיד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ספורטה ויזל לירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ספקטור דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות