רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ד

שם מרצה
חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר סגל-באומגרטן אורן טד
ד"ר סלטון מאיר אפרת קרין
ד"ר ספורטה ויזל לירון