רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ד

שם מרצה
חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר בורשטיין ליפסיק סנדרין-יעל
גב' בן דוד-אשכנזי אורלי
גב' בנארויה גולדויי עדי
גב' בנימין פוואני זהר
ד"ר ברגרבסט אגסי דפנה