דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 16/06/2019 18:28

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' צדוק אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צוילינג מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צור ישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צורי יעקב משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צפריר כהן אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות