רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
רו"ח צבאן שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צדוק אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צור ישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ציגל אלמוג יהושע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צ'פמן אדם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות