רשימת מרצים שנה"ל תש"ף

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' צדוק אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צור ישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צורי יעקב משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ציגל אלמוג יהושע חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות