דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 11:17

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' צדוק אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צור ישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר צורי יעקב משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' צפריר כהן אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות