רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' קובץ אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קומן אלכס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קוניאבסקי מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קוניצזקי אנדרס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קורן אבשלום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קורן-קופ אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קינן רותי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קירש אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קירש אמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קישון יערה אריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קליין ירון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קלף לואיז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קמה ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קנדל ברק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קניאס יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קנצפולסקי בוריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' קפלן גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קפלן עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קצביאן תמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרן צור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרנצלר מלאכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרנר ארז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרנר נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרסין גבריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרסינקר חיים חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרקובסקי רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות