דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 10:38

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר קבלי עופר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קומן אלכס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קוניצזקי אנדרס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קורן אבשלום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קזבצ'ינסקי ליודמילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קינן עומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קינן רותי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קירש אמיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קלף לואיז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קנדל ברק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קפלן גיורא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' קפלן גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קפלן עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרמפף אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרן צור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרנצלר מלאכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרנר ארז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרנר נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרסין גבריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרקובסקי רועי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות