דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 10:01

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר רבינוביץ חגי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' רודיטי יהודה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רוזן רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רוזנר הופמן יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוט עידן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רוטבוים אביעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוט-חנניה רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רונן גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רונן מרב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רותם שרית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רז-שילוח חמוטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רייך ניר יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רייכר-עתיר רבקה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ריינהולד עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ריקה הוואנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רכט אסתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רמר ביאל שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות