דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 09:33

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר שאול לוי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שביט מאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר שגב נועם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שגיא לימור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שגיא עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שדך ערן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שובל דניאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שוויקי דורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שוורץ דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שולנר אביטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר שוקרון אביב יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שחם נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שטטר דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שטיין אסתר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שטיין פלג רותם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שטיינבוך-פרידמן ביאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' שטרן מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שיפמן אני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שלוסברג יוסף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שלסקי חלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שמואלביץ פנינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר שמילוביץ רונן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שמיר עומרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שמש נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שני גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' שניידר נתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שניצר מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' שניר רפאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שפיגל הדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שפירא יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שפירא שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר שפר אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שקלר אלון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר שקרוב שי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שר-אל דר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' שרבני רות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר שרון טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שרון סמדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שרייבמן עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר שרמן סופיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' שרף רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות