דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 11:34

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר תדמור-זיסמן יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר תובל עתליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר תמר גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות