דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/03/2019 07:01

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר תדמור-זיסמן יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר תובל עתליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות