רשימת מרצים שנה"ל תש"ף

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר תדמור-זיסמן יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר תובל עתליה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר תמר גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות