רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ד

שם מרצה
חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר גלר זייברט שולמית
גב' גניסלב דוברונסק אסנת
ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד
ד"ר גרשפלד ליטוין אביטל