דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 09:57

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר גבר טומה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גבר-רוזנבלום איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גוטליב יאיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גוטליבובסקי חמי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גוטמן תומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גולדשטיין ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גולולובוב אולג חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גופמן מאנע ז'נט חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גורדוני גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גורני דנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גורקוב מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גייפמן ברודר ענת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גיל אור אורן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גינוסר צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' גל גלעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גל שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גלובוס אורי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גלוש מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גלילי ליליאנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גלילי וינשטוק ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גלר שולמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גנור-מילר אורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גניסלב אסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גפטר לי מאירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גפן עינת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גפני דלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גפני רותי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר גרובר שלמה מנחם שמחה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גרוניק אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גרייבס דיויד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גרשגורן לאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' גרשוני יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר גרשפלד-ליטוין אביטל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות