User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר דביר יניב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דביר קורן מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דה לה פונטיין נעמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר דוד אור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר דוד אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דוד חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר דוד יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דוידסון-שגיא נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דולברג ג'יניאו דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דונת אורנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דורה-נקש מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דיאמונד עפרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דיאמנט אירן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דיין הגר מילכה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דיסני דפנה מנואלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר דניאלי דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' דרור גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות