דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 16/06/2019 18:03

רשימת מרצים שנה"ל תשע"ט

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר דביר יניב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דהאן מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דהן שירן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דוד אוסנת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר דוד אייל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דוד חנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר דוד יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דוידסון-שגיא נועה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דולברג דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דונת אורנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דורה-נקש מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דורון רביד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' דיאמונד עפרה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דיאמנט אירן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר דיין טוב אל גלית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר דניאלי דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' דרור גדעון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות