רשימת מרצים שנה"ל תש"ף

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר וולוסקיביץ' אנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר וידרמן דמיטרי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ויזר טלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ויינבלט נועם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' וינטר פריד מיה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ויס דורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ויסברג יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' ונציה יצחק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ועדיה עירית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' ורסנו אייסמן טלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות