רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ד

שם מרצה
חיפוש קורס במערכת השעות
פרופ' טישברוביץ שמואל
ד"ר טננבאום-ברוכי קרולינה
ד"ר טרכטנברג טרילני גרסיאלה