דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 10:47

רשימת מרצים שנה"ל תש"פ

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר טאובר-פאוזנר תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טוביאס גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טוסמן ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' טישברוביץ שמואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טף רות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טרביה מהדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות