קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפל דוזטס ליאת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:30  10:00  ד"ר אפל דוזטס ליאת  

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפל דוזטס ליאת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר אפל דוזטס ליאת