קורס מתמטיקה א' למערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר קורן אבשלום, מר איילון אורן אליהו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  מר קורן אבשלום  כלכלה 205

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר קורן אבשלום, מר איילון אורן אליהו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  מר קורן אבשלום  כלכלה 205

קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קורן אבשלום, מר רוטבוים אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  מר קורן אבשלום  כלכלה 109

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר קורן אבשלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  מר קורן אבשלום  כלכלה 206