קורס חישוביות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אריאלי עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  09:30  11:00  פרופ' אריאלי עופר  ווסטון 005
 א  ה  13:15  15:45  פרופ' אריאלי עופר  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אריאלי עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:15  15:45  פרופ' אריאלי עופר  ווסטון 005
 א  ה  11:15  12:45  פרופ' אריאלי עופר  ווסטון 001

קורס מערכות בסיסי נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אריאלי עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  12:45  פרופ' אריאלי עופר  ווסטון 035

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אריאלי עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  17:45  פרופ' אריאלי עופר  ווסטון 035