דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס פסיכולוגיה של הלמידה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גל גלעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  פרופ' גל גלעד  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גל גלעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  פרופ' גל גלעד  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גל גלעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  פרופ' גל גלעד  ווסטון 007

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' גל גלעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  20:15  21:45  פרופ' גל גלעד  

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' גל גלעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  פרופ' גל גלעד