קורס סמלים ומיתוסים פוליטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טאובר-פאוזנר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  ד"ר טאובר-פאוזנר תמר  ווסטון 114

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טאובר-פאוזנר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:00  13:30  ד"ר טאובר-פאוזנר תמר  ווסטון 114

קורס תרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טאובר-פאוזנר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר טאובר-פאוזנר תמר  ווסטון 128

קורס סמלים ומיתוסים פוליטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר טאובר-פאוזנר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:00  17:30  ד"ר טאובר-פאוזנר תמר  ווסטון 115

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר טאובר-פאוזנר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:00  19:30  ד"ר טאובר-פאוזנר תמר  ווסטון 115

קורס גיבורים ונבלים בתרבות המערב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טאובר-פאוזנר תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  12:00  ד"ר טאובר-פאוזנר תמר  ווסטון 128