קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1- פנימיות חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי, מר פוקרא אחמד, גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  12:30  מר וידרמן דמיטרי  כלכלה 111

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי, מר פוקרא אחמד, גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  12:30  מר וידרמן דמיטרי  כלכלה 212

קורס מדעי הסיעוד א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  17:30  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הסיעוד ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:00  17:30  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס אתיקה ואחריות בבריאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:00  20:15  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:00  19:30  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הסיעוד ג' - סיעוד בגריאטריה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  20:00  21:30  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א' וב' כיררוגי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:30  12:00  מר וידרמן דמיטרי  כלכלה 104

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א וב (כירורגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  13:15  מר וידרמן דמיטרי  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מבוא למדעי הרפואה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:00  21:15  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א וב' (כירורגי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:00  19:30  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1- כירורגיה חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  19:30  מר וידרמן דמיטרי  מכללת מבח"ר

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:40  18:10  מר וידרמן דמיטרי  ווסטון 032

קורס מדעי הסיעוד ג' - סיעוד בגריאטריה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:00  16:30  מר וידרמן דמיטרי  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר וידרמן דמיטרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  15:00  18:30  מר וידרמן דמיטרי