קורס סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי-פלסטיני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלעד משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר אלעד משה  ווסטון 034