קורס מתודולוגיות, אסדרה ותקינה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ויינבלט נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  ד"ר ויינבלט נועם  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ויינבלט נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר ויינבלט נועם