קורס תגבור בפסיכולוגיה קוגניטיבית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:00  11:30  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 102
 א  ה  10:00  11:30  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 102

קורס פסיכולוגיה קוגנטיבית-תפיסה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  09:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס שיטות מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  10:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 03

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  14:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 02

קורס המודעות מנקודת מבט מולטי-מודלית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  10:00  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 204

קורס פסיכולוגיה קוגנטיבית-תפיסה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס המודעות מנקודת מבט מולטי-מודלית שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  

קורס התפתחות קוג' נורמטיבית בינקות ובילדות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  פומנטו 213

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנה