קורס ייזום עסקים במדינת הסטארט- אפ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברנע אבנר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:30  22:00  ד"ר ברנע אבנר  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס אסטרטגיה עסקית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברנע אבנר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:00  18:30  ד"ר ברנע אבנר  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברנע אבנר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:45  21:15  ד"ר ברנע אבנר  כלכלה 108