קורס בינה עסקית ו-Big Data שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' מלצמן מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:15  19:45  גב' מלצמן מירב  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' מלצמן מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  17:45  גב' מלצמן מירב  כלכלה 209 - מעבדה