קורס תכנות מתקדם בשפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר, גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  ד"ר בינסקי הדר   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר, גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  15:15  16:45  ד"ר בינסקי הדר   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר, גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:00  ד"ר בינסקי הדר   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר, גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר בינסקי הדר   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מבוא לתקשורת מחשבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  17:15  20:45  ד"ר בינסקי הדר  ווסטון 003

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:15  18:45  ד"ר בינסקי הדר  
 קיץ  ה  16:15  18:45  ד"ר בינסקי הדר  

קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:00  18:30  ד"ר בינסקי הדר  
 ב  ד  14:30  15:10  ד"ר בינסקי הדר  

קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : ד"ר בינסקי הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:00  14:30  ד"ר בינסקי הדר