דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 23:32

קורס מדעי הסיעוד א' שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 204

קורס מדעי הסיעוד ב' שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 111

קורס אתיקה וחוק בבריאות שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:00  15:15  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  12:30  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 204

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 3 -בריאות האישה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:15  11:30  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  15:45  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 204

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 3 -בריאות האישה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:00  14:15  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  09:15  11:30  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 204

קורס מדעי הסיעוד ב' שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ניקומרוב נחום גילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  20:00  21:30  גב' ניקומרוב נחום גילה  כלכלה 001 - אודיטוריום