קורס סיבוכיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נוסבוים אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  11:15  14:45  ד"ר נוסבוים אסף  
 קיץ  ד  14:15  16:45  ד"ר נוסבוים אסף