דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 23:05

קורס סיבוכיות שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נוסבוים אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:15  12:45  ד"ר נוסבוים אסף  ווסטון 126
 א  ד  14:15  16:45  ד"ר נוסבוים אסף  ווסטון 233

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נוסבוים אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  12:15  15:45  ד"ר נוסבוים אסף  ווסטון 005
 קיץ  ד  14:15  16:45  ד"ר נוסבוים אסף  ווסטון 001