קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  09:45  גב' אריאן שלומית   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:15  14:45  גב' אריאן שלומית   ווסטון 217 - מעבדה

קורס אלגוריתמים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  12:45  גב' אריאן שלומית  ווסטון 032
 א  ה  11:15  12:45  גב' אריאן שלומית  ווסטון 031

קורס חישוביות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:15  15:45  גב' אריאן שלומית  ווסטון 007
 א  ו  08:15  09:45  גב' אריאן שלומית  ווסטון 005

קורס אלגוריתמים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:15  13:45  גב' אריאן שלומית  ווסטון 128
 ב  ה  08:30  10:00  גב' אריאן שלומית  ווסטון 003

קורס חישוביות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  10:45  גב' אריאן שלומית  ווסטון 030
 ב  ה  13:00  15:30  גב' אריאן שלומית  ווסטון 127

קורס מבני נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  09:15  11:45  גב' אריאן שלומית  
 קיץ  ה  09:15  12:45  גב' אריאן שלומית  

קורס חישוביות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אריאן שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  09:15  12:45  גב' אריאן שלומית  
 קיץ  ד  12:15  14:45  גב' אריאן שלומית