קורס מבוא לפסיכולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  20:00  21:30  ד"ר לוי בנימין  מכללת מבח"ר

קורס מבוא לסטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר לוי בנימין  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  ד"ר לוי בנימין  כלכלה 104

קורס מבוא לסטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:00  19:30  ד"ר לוי בנימין  מכללת מבח"ר

קורס שיטות מחקר 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  20:00  21:30  ד"ר לוי בנימין  מכללת מבח"ר