קורס הדרכה באינטגרציה של פסיכותרפיה א'- מבוגר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חמל בלסון ליהי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:45  18:15  ד"ר חמל בלסון ליהי  פומנטו 203- כיתת סמינר