קורס הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ה' ילדים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חמל בלסון ליהי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:45  18:15    

קורס הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ה' מבוגר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חמל בלסון ליהי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:30  20:00    

קורס פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית - ילדים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר חמל בלסון ליהי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:00  16:30  ד"ר חמל בלסון ליהי