דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 22:08

קורס התערבויות זוגיות מעמדה אינטגרטיבית למטפל שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר נסים רון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  00:00  00:00  מר נסים רון