דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס מבוא לאסתטיקה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  ד"ר גרייבס דויד  ווסטון 005

קורס מבוא לחשיבה ביקורתית שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר גרייבס דויד  ווסטון 003

קורס גלובליזציה ורב תרבותיות-מבט אמנותי שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  17:45  ד"ר גרייבס דויד  ווסטון 003

קורס הפילוסופיה של הגל שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  ד"ר גרייבס דויד  ווסטון 032

קורס אמנות ותיאוריות עכשוויות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  ד"ר גרייבס דויד  

קורס מיסטיקה ורציונליות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר גרייבס דויד  

קורס המהפכה התרבותית של שנות ה-60 שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר גרייבס דויד  

קורס מימזיס-אמנות כחיקוי המציאות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר גרייבס דויד  

קורס תרבות הרוק ומוסיקה עכשוית שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרייבס דויד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:15  18:45  ד"ר גרייבס דויד