קורס סדנא לבניית תכנית עסקית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הראל רונן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:00  12:30  ד"ר הראל רונן  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מימון מיזמים, הון, סיכון וצמיחה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הראל רונן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  10:45  ד"ר הראל רונן  כלכלה 105- כיתת סמינר