קורס תורת המחירים ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  11:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  
 א  ג  12:15  13:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  

קורס דיני עסקים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  11:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  

קורס דיני עסקים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:45  12:15  ד"ר גוטליבובסקי חמי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  14:00  ד"ר גוטליבובסקי חמי