קורס תורת המחירים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:15  12:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  כלכלה 110

קורס דיני עסקים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  כלכלה 208

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  כלכלה 208

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  15:45  ד"ר גוטליבובסקי חמי  כלכלה 103

קורס דיני עסקים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:45  12:15  ד"ר גוטליבובסקי חמי  כלכלה 108

קורס דיני עסקים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גוטליבובסקי חמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  14:00  ד"ר גוטליבובסקי חמי  כלכלה 103