קורס מבני נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:15  21:45  מר עברון יותם  כלכלה 205

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:15  19:45  מר עברון יותם  כלכלה 205

קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  מר עברון יותם  כלכלה 101
 א  ו  08:15  09:45  מר עברון יותם  כלכלה 101

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  20:15  21:45  מר עברון יותם  כלכלה 101
 א  ו  10:15  11:45  מר עברון יותם  כלכלה 101

קורס תגבור - מבני נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  13:15  14:45  מר עברון יותם  

קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  19:45  מר עברון יותם  כלכלה 204

קורס עיצוב ופיתוח מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  מר עברון יותם  כלכלה 204

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  מר עברון יותם  כלכלה 204