קורס תגבור שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  08:30  ד"ר שפיגל הדר  

קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  09:30  11:00  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 101

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  14:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 208

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  16:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 208

קורס קורס רענון במתמטיקה למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  15:00  18:30  ד"ר שפיגל הדר  
 קיץ  ג  12:00  15:30  ד"ר שפיגל הדר  
 קיץ  ד  12:00  15:30  ד"ר שפיגל הדר  

קורס מתמטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 206

קורס מתמטיקה דיסקרטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 109

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:15  14:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 205

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:15  12:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 205

קורס מתמטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 102

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 208

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:30  11:00  ד"ר שפיגל הדר  כלכלה 208

קורס מתמטיקה דיסקרטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  08:30  11:00  ד"ר שפיגל הדר  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  11:30  14:00  ד"ר שפיגל הדר  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  19:15  21:45  ד"ר שפיגל הדר  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שפיגל הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  16:15  18:45  ד"ר שפיגל הדר