קורס דפוסי מנהיגות ופתרון קונפליקטים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרוניק אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  ד"ר גרוניק אריה  ווסטון 126

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרוניק אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  ד"ר גרוניק אריה  ווסטון 126

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גרוניק אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  ד"ר גרוניק אריה  

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גרוניק אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  ד"ר גרוניק אריה  

קורס מדיניות החוץ של ישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרוניק אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר גרוניק אריה   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת